Ποιος ειναι αυτος ο Ιωαννου ;

Κατά δήλωσίν του, «ὁ Δημήτρης Α. Ἰωάννου εἶναι οἰκονομολόγος».  Εἶναι, ἐπίσης, διπλωματικός ὑπάλληλος. Τὸν γνωρίζω μόνον ἀπὸ τὰ γραπτά του.  Συνεκέντρωσα ὅσα μπόρεσα στὸν ἱστοτόπο αὐτό, διότι πιστεύω ὅτι ἀξίζει νά διαβασθοῦν ἀπὸ περισσοτέρους, τόσο γιὰ τὸ περιεχόμενό τους, ὅσο καὶ γιὰ τὸ ὕφος τους.

Advertisements